Mustang-Tec спечели почетната титла Научно-технологично иновационно предприятие за 2022 г.

2022-11-28

Добри новини! Бяхме удостоени със званието Предприятие за иновации в областта на науката и технологиите за 2022 г. и също така бяхме наградени с изключителната стратегическа кооперативна единица за 2021-2022 г. в дейността по цифрово консултиране на МСП, насърчаване на звена за научни и технологични иновации и главни учени на предприятия . Дейността беше организирана от China Management Science Research Business School, Discovery Magazine и 20th China Scientist Forum.Тази чест не дойде лесно. Благодаря отново за загрижеността на лидерите и всички усилия на всички служители. Ние Mustang-tec ще продължим да работим усилено по пътя на иновациите и да създаваме нови постижения за непрекъснати иновации!

  • QR